Inwentaryzacja

Inwentaryzacja stanu magazynowego to najkrócej działania, które mają na celu ustalenie rzeczywistej ilości i wartości zapasów w magazynie. Jest to więc rodzaj kontroli wewnętrznej, a także czynności rachunkowe, dzięki którym możemy sporządzić szczegółowy spis składników majątkowych razem z opisem źródła ich pochodzenia.

Wszystkie te czynności wykonujemy na określony dzień w roku. Firma inwentaryzacyjna często zatrudnia młode osoby, dzięki którym wszystkie działania przebiegają szybciej i sprawniej. Najczęściej inwentaryzacje prowadzone są w godzinach nocnych dzięki czemu jest to idealna praca dla uczniów oraz studentów dziennych, którzy w ciągu dnia mają ograniczony czas na pracę, ponieważ mają zajęcia na uczelni. Podczas nocnej inwentaryzacji zliczany jest faktyczny stan wszystkich składników majątkowych i porównywany jest ze stanem, który wynika z ewidencji księgowej. Poprawnie przeprowadzona inwentaryzacja powoduje także rozliczenie osób, które są materialnie odpowiedzialne, a także ważne jest skontrolowanie majątku i ustalenie faktycznej struktury majątku. Inwentaryzacja jest także punktem startowym do podejmowania nowych decyzji prowadzenia interesu.

Najczęściej inwentaryzacje przeprowadzane są pod koniec roku, jednak duże firmy zamawiają sobie takie usługi kilka, a nawet kilkanaście razy w roku. Inwentaryzacja podwykonawca po poprawniej wykonanej usłudze otrzymuje rozliczenie i następnie rozlicza się z osobami, które w tej inwentaryzacji uczestniczyły. Stawki dla zwykłych ludzi pracujących podczas inwentaryzacji wahają się od 15 do nawet 20 złotych za godzinę. Wszystkie zależy od regionu i od miasta, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja. Wiadomo, że w większych miastach stawka jest odpowiednio większa. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość pracy na wyjeździe. Firmy oferują wtedy przejazd i zakwaterowanie w obcym mieście w zamian za pracę. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają problem ze znalezieniem pracy w miejscu zamieszkania.

Nie należy jednak traktować takiej pracy jako stałe źródło dochodu, ponieważ sposób jest ten dość niepewny. Jest to świetna możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, jednak nie powinniśmy traktować tej metody jako fundamentu naszych zarobków. Praca nie jest przez cały rok tylko w określonych miesiącach co działa na niekorzyść pracownika.