umwa b2b

Czym tak naprawdę jest umowa b2b? W jakiej sytuacji jest korzystna i dla kogo?

‘B2B’ to nic innego jak skrót, którego rozwinięciem jest umowa o charakterze ‘business to business’, czyli jest to klasyczna umowa cywilnoprawna pomiędzy przedsiębiorstwami. Jak się okazuje jednak, skrót ten stał się szalenie modny, a umowy b2b są tymi najchętniej zawieranymi w przypadku podejmowania współpracy z freelancerami i przedstawicielami wolnych zawodów. Taka współpraca rodzi oczywiście wiele korzyści- zarówno dla pracownika jak i pracodawcy- jednakże wzajemne stosunki pomiędzy stronami bardzo różnią się od tego, jak wyglądałaby sytuacja w momencie zatrudnienia pracownika na etacie. Oczywiście, tego rodzaju umowy są zawierane także pomiędzy firmami na drodze współpracy, wówczas klientem firmy jest dany kontrahent. W takim przypadku zasady współpracy reguluje prawo, a zapisy, jakie znajdą się w takiej umowie są dla obu stron wiążące.

Etat czy firma? To naprawdę bardzo się między sobą różni

Będąc pracownikiem zatrudnianym na etacie ma się prawo do korzystania z licznych przywilejów. Jednym z nich- najprostszym, jaki można przywołać- jest chociażby prawo do urlopu oraz prawo do korzystania z chorobowego. W momencie rozliczania się na umowie ‘b2b’- pracodawca nie ma już obowiązku udzielać swojemu pracownikowi takiego urlopu. Z drugiej jednak strony, rozliczanie się na mocy umowy pomiędzy przedsiębiorstwami niejako znosi z pracownika podległość szefowi. Mając własną firmę nie podlegamy bowiem żadnemu kierownictwu i jest zasadnicza różnica w stosunku do tego, co spotyka nas w regularnej pracy na etacie. Jedna firma drugiej firmie nie może przecież wydawać poleceń, nie egzekwują tego bowiem żadne przepisy. Mając własną firmę, możemy też realizować zlecenia dla innych firm, nie tylko dla jednej. Wówczas nie musimy się już przejmować zapisami o zakazie konkurencji, gdyż nie mają one zastosowania dla przedsiębiorców.

Kiedy założenie firmy i rozliczenia typu ‘b2b’ są korzystne?

W wielu miejscach możemy się spotkać z mitem odnośnie tego, że założenie własnej firmy i rozliczenia na fakturę są dla pracownika korzystne. Niestety, często to pracodawcy rozprzestrzeniają taki mit w momencie, kiedy nie chcą brać na siebie koniecznych kosztów utrzymania pracownika na legalnej umowie o pracę. Oczywiście- nie jest to prawda. Zazwyczaj, faktycznie możemy odczuć opłacalność takiej formy rozliczeń, ale pojawia się ona w momencie, kiedy dużo zarabiamy. W przypadku mniejszych dochodów miesięcznych- znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla pracownika jest zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Pamiętajmy, że wówczas to pracodawca płaci nasze składki- składkę zdrowotną oraz emerytalną, a w momencie, kiedy decydujemy się na własną firmę- ponosimy te koszty na własną rękę, a wcale nie są one niskie. Chcąc poradzić się w kwestiach biznesowych, a także odnośnie korzyści płynących z rozliczeń typu ‘b2b’, możemy skorzystać z usług kancelarii smr-law. Mając jakiekolwiek wątpliwości prawne lub księgowe, lepiej zasięgnąć informacji, aby nie narażać się na niepotrzebne koszty.