Czy korzystacie z gwarancji ubezpieczeniowych?

Dorota (prowadzi biznes od 13 lat): w moim życiu gwarancje ubezpieczeniowe pojawiły się stosunkowo wcześniej. Prowadzę firmę informatyczną i często bierzemy udział w przetargach. Systemy komputerowe to dość duży wydatek, dlatego na etapie przetargu firmy żądają wpłaty wysokiego wadium. Jeszcze, gdybyśmy brali udział w jednym przetargu naraz, to może nie byłoby to dla nas, aż takie obciążenie, ale my nierzadko uczestniczymy jednocześnie w pięciu – sześciu przetargach. Gdybyśmy chcieli wpłacić wadium do każdej z tych firm nie mielibyśmy pieniędzy na bieżącą działalność. Zwłaszcza, że postępowania przetargowe potrafią się ciągnąć miesiącami. Najdłuższy przetarg w jakim wzięliśmy udział trwał 2 lata i mówię tu o samym postępowaniu konkursowym. Dlatego, aby nie zamrażać swoich środków korzystamy z gwarancji ubezpieczeniowych, dzięki temu nie musimy martwić się płynnością finansową, którą bez trudu utrzymujemy.

Jerzy (w biznesie działa od 35 lat): prawdę powiedziawszy nigdy nie słyszałem o czymś takim jak gwarancje ubezpieczeniowe. Prowadzę mały lokalny biznes, a moimi klientami są osoby prywatne, nie muszę więc korzystać z takich gwarancji. A przynajmniej do tej pory nie musiałem.

 

Ignacy (prezes zarządu od 6 lat): dość szybko przekonaliśmy się, że gwarancje ubezpieczeniowe będą jednym z podstawowych wymogów, jakie stawiamy firmom biorącym udział w naszych przetargach. Zanim wprowadziliśmy ten wymóg zdarzało się nam podpisać umowy, gdzie firma choć dotrzymywała terminów i wykonywała zakontraktowane prace roniła to niekompetentnie. Po kilku miesiącach wychodziły wady, ale wykonawca nie chciał ich już naprawić twierdząc, że powstały one z naszej winy. Nauczeni doświadczeniem wymagamy, aby oferenci już na etapie przedstawiania oferty przedstawili też gwarancje ubezpieczeniowe. Z naszej perspektywy najważniejsza jest gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html oraz gwarancja należytego wykonania kontraktu. Ponieważ sami żądamy gwarancji respektujemy je również zamiast wpłaty wadium w postępowaniu przetargowym.